Hässleholms sjukhus
För dig med knäprotes

Välkommen 

Välkommen till Hässleholms sjukhus
Vi är ett litet och effektivt sjukhus. Vi har medarbetare och verksamhet på tre sjukhus i Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad, Lasarettet i Ystad och Hässleholms sjukhus. Vi strävar efter god tillgänglighet, ett gott omhändertagande, smidighet i vårdkedjan och hög professionalism.

Korta väntetider och hög kvalitet
Till följd avkorta väntetider och hög kvalitet har många patienter från Skåne och andra delar av Sverige valt att resa till Hässleholm för att få sin knä-eller höftledsplastik utförd. Den höga tillgängligheten och stora tillförlitligheten är 

resultatet av många års satsning på klinisk forskning, kvalitetssäkring och
kompetensutveckling. Ortopediska kliniken Kristianstad-YstadHässleholm är
idag en av Sveriges största ortopedkliniker och dessutom en av Skandinaviens största enheter för knä- och höftedsoperationer med ledplastik.

 

Forskning och utveckling
Vid kliniken finns en omfattande utvecklings- och forskningsverksamhet inom det ortopediska och handkirurgiska fältet, i samarbete med svenska och internationella institut. Vår kliniska forskning är en naturlig del av vårt kvalitetsarbete och har resulterat i ett antal doktorsavhandlingar.

 

 Varför 

Aktivt kvalitetsarbete
Vi arbetar för att hålla hög kvalitet på de bedömningar, undersökningar och operationer som utförs. För att få objektiva bedömningar av vårt arbete deltar vi i flera nationella register. Resultaten är genomgående mycket goda, såväl vid nationella som internationella jämförelser.

Vi tar hand om dig
Det är naturligt att känna sig orolig inför en operation. Oron kan minskas och tillfrisknandet påskyndas om man får veta mer om vad som kommer att hända. Denna hemsida förklarar och ger råd till dig som ska genomgå en knäledsplastik. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.