Om knäprotes

 1. Artros / Ledsvikt
 2. Operationstyper
 3. Förväntningar efter operationen
 4. Möjliga komplikationer / Sårförband
 5. Bedömning före din operation
 6. Blodprovstagning
 7. Val av bedövningsform
 8. Rökning
 9. Alkohol
 10. Träning innan operation
 11. Medicin / Vaccination
 12. Infektionstillstånd
 13. Andra sjukdomar
 14. Kost och vikt
 15. Hemhjälp
 16. Mat och dryck direkt före operationen
 17. Träning efter operation
 18. Återbesök
 19. Sport
 20. Sexualliv
 21. Flygplats
 22. Problem
 23. Utskrivning knäprotes - efter operation
 24. Vad skall jag tänka på när jag kommer hem
 25. Smärta
 26. Näring
 27. Hjälpmedel
 28. Hjälpmedel - diagonalgång kryckor film
 29. Efter operationen – första operationsdagen
 30. Utskrivning
 31. Bad

Artros / Ledsvikt

Den vanligaste orsaken till att man får en konstgjord knäled är artros/ledsvikt.

Artros drabbar en stor del av befolkningen. I många fall behövs ingen operation.

Symtomen vid artros i knäet är smärta, både när du går och när du vilar, även nattetid.

Det kan vara funktionsnedsättning, svullnad, hälta och en mindre förkortning av benet beroende på en ökande felställning i knäet.

Diagnosen ställs genom en bedömning av läkare med hjälp av bl.a. en röntgenundersökning.

Smärtor är den starkaste orsaken till att en operation genomförs.

Du kan bli erbjuden en knäprotes om ledbrosket i ditt knä är så dåligt att din funktion i vardagen är kraftigt begränsad.


Normal knäled Knäled med Artros/ledsvikt


Operationstyper

Osteotomi / Vinklings operation

Operation på underbenet – osteotomi är en operation där man flyttar belastningen i knäleden, så att den svagaste delen av knäleden, oftast insidan, men kan även vara utsidan, avlastas. Denna operation görs på underbenet strax under knäleden. Vid denna operation sätts ingen protes. Knäleden avlastas samtidigt som där delvis sker en biologisk läkning av det dåliga ledbrosket. Läkningen efter en operation på underbenet, en osteotomi tar 3-5 månader.


Halvprotes

När artrosen enbart sitter på insidan, eller ibland enbart på utsidan, kan man bli opererad med en halvprotes. Operationen görs genom ett cirka 20 cm långt snitt från knäskålen till underbenet. Protesen fästs till benet med bencement. Läkning/rehabilitering efter denna typ av operation går oftast snabbare än vid andra operationer.


Hel knäprotes

Denna operation görs genom ett cirka 30 cm snitt över knäet. En protesdel sätts in i nedersta delen av lårbenet och en annan protesdel sätts in överst på skenbenet. Knäprotesen kan sättas fast med eller utan bencement. Knäskålen byts sällan ut. Det tar minst tre månader innan benet och vävnaden runt knäet har anpassat sig till protesen. Under denna period kan man känna smärtor från knäleden. Knäprotesens hållbarhet varierar från person till person. I 90-95 % är knäproteserna välfungerande efter 10 år. 80-90 % är välfungerande efter 15 år.


Knäprotes framifrån Knäprotes från sidan


Förväntningar efter operationen

En knäprotes kommer aldrig att fungera helt som ett normalt knä. Knäet slits snabbare vid hög aktivitet, som längre löprundor, tunga lyft och fysiskt hårt arbete.

Det är realistiskt att förvänta sig att du efter operationen har mindre behov av smärtstillande medicin, kan sträcka knäet helt, kan böja knäet så du kan sitta i en vanlig stol, kan cykla och gå i trappor. Dessa resultat uppnås hos 90-95 % av patienterna. 5-10 % av patienterna uppnår inte helt så tillfredsställande operationsresultat. 2-3 % kan efterföljande få fler smärtor än de hade innan operationen.

Ditt knä kan ha en tendens att vara svullet 1-2 år efter operationen, därför kan man inte bedöma det slutgiltiga resultatet förrän dess. Ett fåtal patienter kommer alltid att ha dessa problem, även om allt är gjort optimalt.

Har du ett tungt fysiskt arbete, utövar någon kontaktidrott eller annan sport som belastar knäet är det osäkert om du kan fortsätta med detta efter operationen. Med en hel knäprotes får man oftast god funktion, men det kan vara svårt att gå ner på huk och att ligga på knä. Man får gärna göra det. Med en halvprotes får man större chans till full knäfunktion, lättare för att ligga och belasta på böjt knä.Möjliga komplikationer / Sårförband

I de flesta fall förlöper operationen av en konstgjord knäled utan komplikationer, men vid varje operation finns det risker.

Infektion

Vid 1-2 % av operationerna förekommer infektion. Övervikt, diabetes, reumatoid artrit, rökning, alkohol samt infektion i andra delar av kroppen ökar risken för infektion betydligt. En infektion i en konstgjord led kan betyda, att knäet skall rensas vid en ny operation. Det kan också leda till att protesen helt måste avlägsnas. Detta följs av en långvarig period innan man eventuellt kan sätta in en ny knäprotes. För att undvika infektion får du förebyggande antibiotika i anslutning till operationen.


SÅRFÖRBAND 


( Sårförbanden är infärgade med blå färg för att vägleda dig )


Bild 1

Ser normalt ut                   


  
Bild 2

Ser normalt ut.  

   
Bild 3

Ring oss för att diskutera hur du

skall göra med förbandet.


   
Bild 4

Ring oss för att förbandet har

läckt igenom. 

   

Bild 5

Ring oss eftersom förbandet har

släppt i kanterna. 


Lös protes

Överviktiga, samt unga, aktiva personer löper större risk till att protesen lossnar tidigt. Lossnar protesen kan den ersättas med en ny. Denna har dock generellt sämre hållbarhet än den först insatta protesen.

Knäskålsproblem

I samband med en operation är det sällan knäskålen blir ersatt med protes . Få procent kan få knäskålssmärta, enstaka patienter kan få en kompletterande knäskålsprotes. Cirka 50 % av patienterna blir hjälpt av denna operation. 

Blodproppar, djup ventrombos

I samband med din operation får du blodförtunnande för att förebygga blodproppar i benet. Den blodförtunnande medicinen får du när du läggs in på sjukhuset. När du blir utskriven slutar behandlingen. I sällsynta fall kan det komma proppar i ben eller lungor. För att förebygga proppar skall du upp ur sängen och träna så snart som möjligt, redan under operationsdagen.

Stelhet – nedsatt rörlighet

Vissa patienter utvecklar ärrvävnad efter en operation vilken kan leda till nedsatt rörlighet i knäet. I enstaka fall kan man lossa det vid en ny operation. Risken minskar betydligt vid tidig träning.

Nervpåverkan

De flesta patienter får nedsatt känsel i huden runt operationsärret. Detta kan till stor del gå tillbaka, men vissa patienter kan ha kvarstående känselnedsättning som inte har någon praktisk betydelse. I sällsynta fall kan känseln på ovansidan av foten och förmågan att böja foten bakåt/uppåt påverkas. I de flesta fall försvinner dessa besvär av sig själv. Dock kan de vara kvarstående. Eventuellt kan ett specialbandage avhjälpa.

Hjärt/kärlsjukdomar kan öka risken för komplikationer vid dessa operationer.

Mekaniska ljud

Vissa upplever mekaniska klickljud från knäet. Dessa ljud kan vara störande men har oftast ingen betydelse.Bedömning före din operation

I samband med mottagningsbesöket tar ortoped tillsammans med dig ställning till om du ska opereras, eller om annan behandling är lösningen för dig.

Om du ska opereras informeras du om operationen av teamet som består av ortoped, sköterska, och narkosläkare. Du kan eventuellt få operationsdatum vid första besöket, där du även får all informationen om din operation.

Sköterskan kollar blodprover och bedömer om du har möjlighet att klara dig när du kommer hem.

Målsättningen med operationen är, att du ska kunna gå hem till eget boende operationsdagens kväll eller nästa dag. Det är därför viktigt att alla funktioner i hemmet är optimerade.

Det är viktigt att du tagit kontakt med din sjukgymnast på din hemort i god tid innan din operation. Blodprovstagning

Vi kommer att ta blodprover på dig och ett hjärt-EKG. Du erhåller informationsbroschyr och är välkommen att ställa frågor om eventuella oklarheter. Du kommer även att få instruktioner om hur du ska träna.

Din behandling fokuseras på ett teamwork, där både Du och personalen på mottagningen, på den preoperativa enheten, operationsavdelningen, uppvakningsenheten och avdelningen samt mottagningsfunktionen (systermottagning, sjukgymnast) efteråt är ett team.Val av bedövningsform

Du kommer att träffa narkosläkare, som tillsammans med dig, tar ställning till om ryggbedövning eller sövning är mest lämpligt för dig. Inom knäkirurgin blir allt fler patienter sövda, vilket ökar möjligheten till snabb mobilisering. Hos de flesta patienter är biverkningar såsom smärtor samt illamående mindre om man sövs.Rökning

Rökning ökar klart komplikationsrisken vid operation.

Om du är rökare skall du sluta röka minst sex veckor före och minst sex veckor efter operationen. Även vid kortare tid till operation, rekommenderar vi starkt, att du undviker rökning.

Vi vet att rökstopp hjälper hela läkningsprocessen och att rökning ökar risken för alla typer av komplikationer.Alkohol

Alkoholintag ökar risken för komplikationer efter operationen.

Om du konsumerar mer än Socialstyrelsens gränser (max 14 standardglas per vecka för män och 9 standardglas för kvinnor) skall du minst fyra veckor före / efter operation sluta med alkohol. Detta minskar risken för infektion, blödning och hjärt/lungproblem efter operationen.Träning innan operation

Träning är mycket viktig och en förutsättning för att du ska få en bra operation och få ett så bra resultat som möjligt. Din egen träning och träningen tillsammans med sjukgymnasten är mycket viktig.

Egenträning såsom promenader, cykling, simning samt gå till ett gym och träna hela kroppen är nyckeln. Det är även viktigt, att du gör träningen.

Vi rekommenderar att du använder skor med bra stöd och stötdämpande sula.Medicin / Vaccination

Vissa mediciner ska justeras innan operationen. Det gäller t ex Waran, Plavix och en del andra mediciner. Du kommer att få mer information om detta i samband med den preoperativa bedömningen. Du ska minst fem dagar innan operationen sluta med varje form av naturmedicin eller andra tillskott, då dessa kan innehålla blodförtunnande ämnen, som ökar blödningsrisken vid operation.

Vaccinationer

Du kan vaccinera dig fram till tidigast 2 veckor före din operation och du ska även vänta minst 2 veckor efter din operation. Detta gäller alla typer av vaccinationer. 
Infektionstillstånd

Har du en infektion i kroppen, t ex urinvägsinfektion eller en tandböld skall den vara färdigbehandlad innan operationen. Även mindre sår i operationsfältet kring knäet medför en ökad risk för infektion och kan göra att operationen får skjutas upp. Det är viktigt, att du kontaktar oss, om du skulle drabbas av förkylning, urinvägsinfektion, tandböld, sår eller liknande nära operationen.Andra sjukdomar

Har du diabetes – sockersjuka eller förhöjt blodtryck bör du kontrollera sjukdomen hos primärvården/husläkare, så att den är välreglerad inför operationen.Kost och vikt

Du får inte gå i aktiv viktminskningsbehandling veckan fram till operation. Vi rekommenderar att du äter en sund och varierande kost. Detta förebygger onödig trötthet i samband med operationen och gör att operationssåret läker snabbare och reducerar komplikationerna. Om din aptit är liten, kan du komplettera din mat med proteinrik dryck.Hemhjälp

Har du behov för hemhjälp i samband med utskrivningen från sjukhuset efter operationen, bör du kontakta din kommun innan operationen.Mat och dryck direkt före operationen

Fasta

Du får inte äta fast mat eller dricka mjölkprodukter 6 timmar innan du skall komma till sjukhuset. Inom denna tidsram får du ej heller äta pastiller, godis eller använda tuggummi.

Du får dricka klara vätskor fram till 2 timmar innan du ska opereras. Du får dricka vatten, klar saft, kaffe och te utan mjölk eller grädde. Vätskan får dock gärna innehålla socker.Träning efter operation

Den viktigaste träningen är den du själv gör efter utskrivningen. Du kan se träningsråden i denna information. Det är en svår balans, men det är viktigt att du undviker överbelastning i knäet, som kan ge smärta och svullnad. Samtidigt är det viktigt att du tränar ihärdigt. Det är ovanligt att man tränar för mycket.Återbesök

Efter utskrivningen kommer du att få ett återbesök till ortopedmottagningen.

Två veckor efter operationen får du att träffa en ortopedisk sjuksköterska, som är specialiserad på att utvärdera knän. Här kontrollerars såret, knäfunktionen och man tar bort stygn/agraffer.

Cirka 2 månader efter operationen får du ett förnyat återbesök för kontroll av din knäfunktion hos vår sjukgymnast.Sport

Cykling, promenader, golf, tennis, badminton och kontrollerad skidåkning kan utföras efter några månader. Kontaktsporter som fotboll, handboll, karate, löpning, squash och liknande kan inte rekommenderas. Gällande ditt arbete kan ovanstående aktiviteter användas som riktlinjer.Sexualliv

Det sexuella samlivet kan du återuppta när du har lust.Flygplats

Den nya leden innehåller metall som kan utlösa ett larm i säkerhetskontrollen på flygplatsen. Du kan berätta att du är opererad med en ny knäled. Även om du har fått ett kort ifrån oss beträffande operationen, är det sällan det underlättar incheckningen.Problem

Får du smärtor, feber, rodnad eller sekretion/läckage från såret efter operationen skall du snarast kontakta oss på telefonnummer. 

Ortopedmottagningen Hässleholm: 0451-296470
Måndag - Fredag: 8:00-16:00

Vårdavdelning Hässleholm: 
0451-296449
Lördags - Söndag: Hela dygnetUtskrivning knäprotes - efter operation

Dagen efter operationen
De senaste årens forskning och utveckling har visat, att effektiv smärtbehandling, mat med energi och proteiner samt att du kommer upp ur sängen direkt, reducerar risken för komplikationer i samband med operationen och medför att man kommer över operationen mycket snabbare. Den bästa smärtbehandlingen är mobilisering och rörlighetsträning av din led. Det är viktigt att leden inte stelnar till. Denna behandling sker i samarbete med dig.

Vi förväntar därför att du aktivt deltar i din efterbehandling, både på sjukhuset och efter utskrivningen. 


Vad skall jag tänka på när jag kommer hem

Din egen träning som du gör själv och tillsammans med din sjukgymnast är mycket viktig.

Träna med jordnötsbollen minst 3ggr/dag i 10 min/gång jordnötsfilm.

Bilkörning: Du får köra bil när du på ett trafiksäkert sätt kan köra fordonet med hänsyn till bland annat styrka och kontroll i ditt knä. 
Smärta

En knäoperation är förknippad med smärtor, ibland kraftiga smärtor, varför du får en viss mängd smärtstillande mediciner. En del av dessa dras ner successivt.

I samband med operationen läggs lokalbedövning i knäet och denna bedövning har god effekt det första halva till hela dygnet.

Smärtor kan förhindra dig att delta i din träning, och det är därför viktigt, att du både med hjälp av dina smärtmediciner samt ditt rehabiliteringsprogram får den riktiga smärtbehandlingen.

Vi värderar regelbundet effekten av den smärtstillande behandling du får. Du blir ombedd att ange din smärta på en skala 0-10 där 0 står för ingen smärta och 10 står för värsta tänkbara smärta. Mellan dessa två punkter ska du markera hur mycket smärtor du har. Vårdpersonalen hjälper dig härefter med att justera din smärtbehandling om du har behov av det.

Det är viktigt att du tränar ihärdigt på full sträckning i knäet och får ut knäet i full sträckning. Du får däremot gärna ligga med knäet lätt böjt, och det är viktigt, att du böjer och sträcker i knäet så mycket du orkar med, både när du ligger i sängen och sitter i en stol.

Bollen är ett mycket bra hjälpmedel 


Den bästa smärtstillande behandling är rörlighet och funktionsträning av ditt knä.Näring

Nyopererade har behov av att kosten innehåller större mängder protein och energi än normalt.

Vi rekommenderar för övrigt att du dricker 1,5-2 liter vätska dagligen av varierande sort. Hjälpmedel

Normalt har knäopererade patienter användning av två kryckor. Det är en bra idé, om du tränar på att använda kryckor, innan du kommer till sjukhuset. Under vårdtiden tränar du och får instruktioner av våra sjukgymnaster.Hjälpmedel - diagonalgång kryckor filmEfter operationen – första operationsdagen

Efter operationen ligger du en kort tid på ett uppvakningsrum. Därefter körs du till vårdavdelningen. Du kommer upp och går inom 1timme efter operationen och samtidigt skall du träna ditt opererade knä så snart som möjligt, både i sängen och bredvid sängen. Du får en träningsboll som du skall använda så mycket som möjligt efter din operation. Detta underlättar för dig beträffande smärtor och minskad stelhet.

Rehabiliteringen sker fortlöpande hela dygnet och det viktiga är att du tränar på eget initiativ!

Det är viktigt, att du från början klarar basala dagliga göromål som bad, toalettbesök, av- och påklädning etc. Personalen hjälper dig självklart om du behöver det.

Sjukgymnasten kommer att instruera dig i rörelser och träning. Du kommer att träna liggande och stående. Du kommer att träna på i- och urstigning ur sängen, och på att resa dig och sätta dig. Du kommer att gå med hög gångvagn, tränas på att använda kryckor samt gå i trappa. När du ska på toaletten får du hjälp av personalen. Du skall sitta uppe och äta maten i matsalen, utöver målen skall du dricka rikligt. 

Det tas blodprover efter operationen.

Du tränas på att klara din personliga hygien i badrummet.Utskrivning

Teamet bedömer om du uppfyller målen för utskrivning. Efter hemkomst är det förväntat, att du känner dig trött. Detta beror på efterverkningar efter operationen. Vardagssysslorna är mer besvärliga och tar längre tid än normalt. Det är en fördel att göra så många göromål du kan, även lättare städning. Det ingår som en naturlig del av din träning.Bad

Hemma ska du kunna duscha och tvätta håret. Du skall tvätta dig noggrant.